Κέντρο εκμάθησης

Καλώς ορίσατε στο σύστημα τεχνικής υποστήριξης της BotGuard

Γνωσιακή βάση της BotGuard

Έγγραφα

BotGuard provides a variety of options to integrate with your website or web server. Please choose the one that works best for you.

NGINX web server

Integrating NGINX web server with BotGuard service.

Apache web server

Integrating Apache web server with BotGuard service.

CMS Integration

Integrate the BotGuard service with CMS plug-ins.

Hosting Panel Integration

Hosting Panel integration guidelines and manuals.

ISPmanager

BotGuard ISP manager integration manual.

WHM / cPanel

BotGuard WHM / cPanel integration guidelines.

WordPress

BotGuard WordPress Integration Manual

PHP Application

BotGuard PHP Application integration manual.

Plesk Integration Manual

Integrating Plesk hosting panel with BotGuard services.

WHMCS

BotGuard WHMCS integration guidelines.

DirectAdmin

Integrate the DirectAdmin panel with BotGuard.