Κέντρο εκμάθησης

Καλώς ορίσατε στο σύστημα τεχνικής υποστήριξης της BotGuard

Γνωσιακή βάση της BotGuard

BotGuard Web Content Protection

BotGuard Web Content Protection System is one of the 3 main security systems included in the BotGuard cloud service.

By integrating the BotGuard service into your web application, you get protection against website content leakage, even if content copying is conducted by advanced software tools or by humans.

While the vast majority of bots are determined by our system based on the specific features of the software used, there may be cases in which it is extremely important to additionally protect some valuable data published on the site from copying or monitoring. This method is most often applied to individual data fields that may change from time to time, such as prices or product names. It can also be used to protect large chunks of data from manual human copying. In this case, the data cannot be copied even manually by the human user in the browser.